Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας διάλεσης αλουμινίου EXALCO A.E., του ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, τις επόμενες ημέρες θα κατανεμηθεί το ποσό των 150.000 ευρώ στο εργατικό δυναμικό που απασχολείται στον τομέα παραγωγής των εργοστασίων της, με στόχο την κάλυψη ενεργειακών οικιακών εξόδων. Σημειώνεται ότι ο όμιλος απασχολεί, σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό, 512 εργαζομένους.