Ο όμιλος ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ υλοποιώντας με επιτυχία το επιχειρηματικό του πλάνο για το 2023 πέτυχε βελτίωση μεικτού περιθωρίου κέρδους, αύξηση πωλήσεων εξαγωγών σε όγκο και αξία, συνεχιζόμενη ανάπτυξη ιδιοπαραγόμενου νωπού γάλακτος, σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού μητρικής και θυγατρικής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε κέρδη €2.202 χιλ. έναντι €1.419 χιλ. της προηγούμενης χρήσης αυξημένο κατά 55% και το εταιρικό σε κέρδη €2.133 χιλ. έναντι €254 χιλ., αντίστοιχα. Αντίστοιχα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €48.761 χιλ. έναντι €45.381 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 7,4%, ενώ ο εταιρικός σε €40.799 χιλ. έναντι € 37.359 χιλ. της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση 9,2%.

Η βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους για την εταιρεία προήρθε αρχικά από την ανάπτυξη πωλήσεων προϊόντων προστιθέμενης αξίας, όπως τα βιολογικά προϊόντα και τα λειτουργικά προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, που απολαμβάνουν υψηλής αποδοχής στις αγορές του εξωτερικού. Ταυτόχρονα, σημαντική επιρροή στη βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους είχε η ολοκλήρωση των επενδυτικών έργων στο Διδυμότειχο, οι οποίες αφορούσαν βελτίωση του κόστους παραγωγής.

Οι επενδύσεις του ομίλου συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια του 2023, ολοκληρώνοντας έργα μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του ομίλου. Σύμφωνα με τη διαχρονική δέσμευση της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ για βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη, εγκαταστάθηκε στο εργοστάσιο Διδυμοτείχου φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 750kW, τέθηκε σε λειτουργία η νέα μονάδα ψύξης αμμωνίας και η εγκατάσταση νέου ατμολέβητα. Τέλος, κατασκευάστηκαν νέοι χώροι υποδοχής και φύλαξης σιτηρών και ζωοτροφών στην θυγατρική.