Αύξηση παρουσίασαν το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, τόσο ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Εβροφάρμα όσο και ο εταιρικός. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €17.585, παρουσιάζοντας αύξηση 12%, ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε €14.741, παρουσιάζοντας αύξηση 11%.

Το μεικτό ενοποιημένο περιθώριο διαμορφώθηκε στο 19,24% έναντι 20,42% και το εταιρικό 19,04% έναντι 20,34%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €1.616 χιλ. και €919 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία, παρουσιάζοντας αύξηση 11,14% και 4,10% αντίστοιχα. Επίσης, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 652 χιλ. κέρδη, ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 188 χιλ. κέρδη.

Η βελτίωση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών και στους όγκους πώλησης φέτας ΠΟΠ και στραγγιστού γιαουρτιού. Η επένδυση της εταιρείας που θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες, αναμένεται μάλιστα να ενισχύσει παραγωγικά τα προϊόντα αυτά.

Από την άλλη μεριά, οι ανατιμήσεις του αιγοπρόβειου γάλακτος, των υλικών συσκευασίας και των μεταφορικών, είχαν σαν αποτέλεσμα την μείωση του περιθωρίου του κέρδους και γίνεται προσπάθεια μετακύλισης μέρους του κόστους αυτού στις τιμές πώλησης των προϊόντων. Για το υπόλοιπο της χρήσης του 2021 η διοίκηση είναι επιφυλακτική λόγω επιπλέον ανατιμήσεων που αναμένονται στην ενέργεια και τα μεταφορικά.