Βελτιωμένες προσδοκίες για το 2022, έναντι του 2021, καταγράφουν οι επιχειρήσεις-μέλη του ΕΒΕΘ, οι οποίες όμως σε μεγάλο βαθμό εξακολουθούν και αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, ενώ επηρεάζονται αρνητικά οι πωλήσεις τους από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ειδικότερα, το 29% των επιχειρήσεων που απάντησαν παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το 2021, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ την απάντηση αυτή έδωσε το 73% των επιχειρήσεων ένα χρόνο πριν

. Την ίδια στιγμή αύξηση του κύκλου εργασιών δήλωσε το 40% των επιχειρήσεων, έναντι 12% το 2020. Το 68% δηλώνει ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος έχει επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις τους και μόλις το 32% ότι η αύξηση αυτή δεν επηρέασε τις πωλήσεις τους, ενώ όσον αφορά στη μετακύλισή του στις τιμές πώλησης των προϊόντων ή υπηρεσιών τους, το 8% δηλώνει την πλήρη ενσωμάτωση των αυξήσεων, το 23% σε μεγάλο βαθμό, το 20% σε μικρό βαθμό και το 49% ότι δεν προέβη σε σχετική αύξηση.