Με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψαν ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιάννης Μπρατάκος και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας, ξεκίνησε επίσημα η συνεργασία των δύο Επιμελητηρίων για την από κοινού ανάληψη δράσεων και την αξιοποίηση της εμπειρίας που έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια σε θέματα νεοφυούς καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο παρουσίασης των αποτελεσμάτων της Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας “Kick-iT” του Επιμελητηρίου Καβάλας. Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ μίλησε για «μια έμπρακτη απόδειξη του καθοριστικού ρόλου που μπορούν να αναλάβουν τα Επιμελητήρια στην τοπική και την ευρύτερη ανάπτυξη: στηρίζοντας τον παραγωγικό κόσμο κάθε περιοχής, συμβάλλοντας στην επώαση και την ανάδειξη νέων, ελπιδοφόρων επιχειρήσεων. Με προϊόντα και υπηρεσίες που ενσωματώνουν γνώση και καινοτομία».