Η Eurostat ανακοίνωσε πως η βιομηχανική παραγωγή στην ευρωζώνη το μήνα Νοέμβριο του 2021 αυξήθηκε 2,3% σε μηνιαία βάση (δηλαδή σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2021) αλλά και πάλι υποχώρησε 1,5% σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2020. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν 0,5% μηνιαία αύξηση και 0,6% ετήσια.
Τα στοιχεία για τον Οκτώβριο αναθεωρήθηκαν επίσης πτωτικά και δείχνουν μείωση 1,3% σε μηνιαία βάση και άνοδο 0,2% σε ετήσια βάση, έναντι των αυξήσεων που ανακοινώθηκαν προηγουμένως, κατά 1,1% και 3,3% αντιστοίχως.

Η απροσδόκητη πτώση σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο προκλήθηκε κυρίως από την πτώση 9,8% στην παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών, η οποία συνέβαλε στη συνολική πτώση παρά την αύξηση κατά 4,4% των διαρκών καταναλωτικών αγαθών και την αύξηση 6,1% για τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (+37,3%), Πολωνία (+5,9%) και Τσεχία (+4,8%). Οι υψηλότερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στο Βέλγιο (-4,4%), τη Μάλτα (-3,7%) και το Λουξεμβούργο (-2,3%). Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις σε Ιρλανδία (-30,4%), Μάλτα (-7,8%), Γερμανία και Λουξεμβούργο (αμφότερα -2,5%). Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Λιθουανία (+17,0%), στην Πολωνία (+15,3%) και στη Βουλγαρία (+13,3%).