Ο Όμιλος EUROCERT ίδρυσε πρόσφατα θυγατρική εταιρεία στην Γαλλία, την EUROCERT FRANCE. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού της Σχεδίου, του οποίου βασικοί άξονες είναι η καινοτομία και η εξωστρέφεια, η EUROCERT με την κίνηση αυτή, επιχειρεί να εδραιωθεί στην μεγάλη, αλλά και άκρως ανταγωνιστική αγορά της Γαλλίας, ούσα η χώρα αυτή η έκτη κατά σειράν, στην οποία διαθέτει θυγατρική εταιρεία Πιστοποίησης.

Με τον τρόπο αυτό πλέον, η EUROCERT δραστηριοποιείται σε 38 χώρες παγκοσμίως, είτε μέσω θυγατρικών της εταιριών, είτε μέσω τοπικών συνεργασιών, καλύπτοντας έναν γεωγραφικό χώρο από την Κίνα μέχρι το Περού. Η δυναμική αυτή ανάπτυξη της εταιρείας εδράζεται στις καινοτόμες λύσεις πιστοποίησης τις οποίες σχεδιάζει και προσφέρει, αλλά και στην αξιοπιστία και διεθνή αναγνώριση των πιστοποιητικών της παράγοντες για τους οποίους την εμπιστεύονται επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο.