Παρουσιάστηκαν τα έργα ενεργειακής καινοτομίας και αναδείχθηκε η συμβολή των επενδύσεων του Ελληνικού ενεργειακού Ομίλου Eunice στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής για την απανθρακοποίηση της οικονομίας, σε διεθνείς ενεργειακές εκδηλώσεις, που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε το τεχνολογικό επίτευγμα παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευσης και αυτοδιαχείρισης ενέργειας στην Τήλο, το πρώτο πράσινο νησί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, που η εφαρμογή του εξελίσσεται μέσω του «Aftonomo by Eunice», σε συστήματα αυτονομίας και ανεξαρτησίας σε όλες τις κλίμακες ισχύος.

Παρουσιάστηκε επίσης η ανάπτυξη δύο μεγάλης κλίμακας έργων ενεργειακών διασυνδέσεων, του Southern Aegean Interconnector (SAI) και της διηπειρωτικής διασύνδεσης Greece Africa Power Interconnector (GAP). Τέλος, τα σημαντικά έργα ενεργειακής αποθήκευσης Ptolemaida BESS & Arcadia BESS, σε Πτολεμαΐδα και Μεγαλόπολη αντίστοιχα, συνολικής ισχύος 500MW και συνολικής χωρητικότητας 2GWh, του ομίλου Eunice.