Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης των Επενδυτικών Προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στην πλατφόρμα διαβούλευσης και ψηφοφορίας της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, όπως έκανε γνωστό η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωσή της.

Πώς διεξήχθη η διαδικασία
Οι ιδιοκτήτες γης, μετά κα την ενημέρωση που οργάνωσε η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, συμμετείχαν στην ψηφοφορία των έργων στο πλαίσιο της Δράσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σε δεκατέσσερα Επιχειρηματικά Πάρκα / Βιομηχανικές Περιοχές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα των έργων για κάθε Επιχειρηματικό Πάρκο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης της Δράσης και του νομοθετικού πλαισίου για τους οργανωμένους υποδοχείς.
Σύμφωνα με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, μόλις δώδεκα ιδιοκτήτες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 5,5% των συνολικών εκτάσεων των επιχειρηματικών οικοπέδων των συγκεκριμένων Επιχειρηματικών Πάρκων, ψήφισαν αρνητικά. Κατά συνέπεια, οι αρνητικές ψήφοι δε συγκέντρωσαν την πλειοψηφία, όπως απαιτείται από τους Κανονισμούς Λειτουργίας, οπότε το αποτέλεσμα δίνει το «πράσινο φως» στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών στα συγκεκριμένα Πάρκα.

Οι στόχοι για τα Επιχειρηματικά Πάρκα
«Το όραμά μας στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ είναι η στέγαση της παραγωγικής επιχειρηματικότητας σε οργανωμένες περιοχές με σύγχρονες ενεργειακές, ψηφιακές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες επαναλαμβανομένων εσόδων, εκπληρώνοντας τα κριτήρια ESG για τη δημιουργία επιχειρηματικής αξίας και ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης», σημειώνει χαρακτηριστικά, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ στην ανακοίνωσή της και προσθέτει: «Στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ εργαζόμαστε εντατικά και με συνέπεια στον σχεδιασμό της αναβάθμισης των υποδομών των Πάρκων προς όφελος των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, του κλάδου της μεταποίησης αλλά και της Εθνικής οικονομίας». Παράλληλα, κάνεις σαφές πως με τον τρόπο αυτό προσβλέπει και επιδιώκει την αγαστή, αμοιβαία, ειλικρινή και εμπράγματη συνεργασία με τους ιδιοκτήτες εκτάσεων αλλά και με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς τους. Υπενθυμίζεται πως στα Πάρκα της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή 1.600 εταιρείες με 35.000 εργαζομένους, συμβάλλοντας συνολικά στο 6% του ΑΕΠ της χώρας.