Μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας υπέγραψαν τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου ο διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Αθανάσιος Ψαθάς και ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, Σπυρίδων Κ. Πατέρας. Το Μνημόνιο έχει σκοπό τη σιδηροδρομική σύνδεση ΒΙΠΕ με το κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ και με αυτό οι δυο εταιρείες θα διερευνήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας για την σιδηροδρομική σύνδεση των ΒΙΠΕ, προκειμένου να ενισχυθούν οι επιλογές πρόσβασης και μεταφοράς αγαθών που έχουν οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν εντός των ΒΙΠΕ του δικτύου της ΕΤΒΑ.