Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Αυγούστου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2022, παρουσίασε μείωση 6,2% έναντι αύξησης 42,5%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Επιπλέον, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Αυγούστου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2023, παρουσίασε μείωση 11,1%. Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2022 – Αυγούστου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2021 – Αυγούστου 2022, παρουσίασε αύξηση 3,5%, έναντι αύξησης 38,9%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.