Οι μικρές και οι νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα στους τομείς των βιοεπιστημών, της υγείας και της βιωσιμότητας θα αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε επενδυτική χρηματοδότηση στο πλαίσιο νέας συμφωνίας διαχείρισης μετοχικών επενδύσεων στην οποία συμμετέχει το ΕΤαΕ, ο χρηματοδοτικός βραχίονας της ΕΤΕπ. Σύμφωνα με τη συμφωνία, το ΕΤαΕ θα διαχειριστεί διαρθρωτικούς και εθνικούς πόρους της χώρας ύψους 200 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου υψηλού ρίσκου.

Η εντολή διαχείρισης μετοχικών επενδύσεων, η οποία υπογράφηκε χθες στην Αθήνα από τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Ιωάννη Τσακίρη, τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και τη γενική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων Marjut Falkstedt, έχει σκοπό να βοηθήσει εταιρείες που επικεντρώνονται στην καινοτομία και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους στοχευoμένους τομείς να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε κεφαλαιακή χρηματοδότηση ζωτικής σημασίας ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές.

Η εντολή διαχείρισης μετοχικών επενδύσεων θα στηρίξει νέα και υπάρχοντα ταμεία και έχει σκοπό να καλύψει την έλλειψη χρηματοδότησης που παρατηρείται στους τομείς των βιοεπιστημών, της υγείας και της βιωσιμότητας, οι οποίοι θεωρείται ότι διαθέτουν υποσχόμενο αναπτυξιακό δυναμικό αλλά έχουν σχετικά λίγες επιλογές χρηματοδότησης. Θα περιλαμβάνει επενδύσεις σε όλες τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και θα καλύπτει από επενδύσεις στο στάδιο της διερεύνησης (pre-seed), στο στάδιο της σποράς (seed) και στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης έως στο στάδιο της επέκτασης. Ως αποτέλεσμα, θα στηρίξει ολόκληρο το επενδυτικό φάσμα του οικοσυστήματος των επιχειρηματικών κεφαλαίων και των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς.