Σε τρεις κομβικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά για τη θωράκιση της πράσινης μετάβασης στη χώρα μας, αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, ο

ΕΣΗΑΠΕ και η ΕΛΕΤΑΕΝ. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν:
• Στην ορθολογική επικαιροποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού σε σχέση με τις Α.Π.Ε., στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 2021-2030 και στη διαμόρφωση και ανάληψη των κατάλληλων μέτρων για την άμεση εφαρμογή του.

• Στην ανάγκη για ταχεία, ουσιαστική και όχι απλά προσχηματική εφαρμογή -ή αποφυγή εφαρμογής- της αδειοδοτικής νομοθεσίας για τις Α.Π.Ε, από τις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες, και,

• Στη ριζική αντιμετώπιση της κάθε είδους παραπληροφόρησης και διασποράς ανακριβειών και σκόπιμων ψευδών για τις Α.Π.Ε. (fake news).
Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ παρουσίασε επίσης τις πρωτοβουλίες της για την ενημέρωση του κοινού, μεταξύ των οποίων και η αναθεώρηση του εντύπου και του site της πρωτοβουλίας ask4wind με απαντήσεις σε όλους τους μύθους που κυκλοφορούν για την αιολική ενέργεια.

Αλήθειες για τις ανεμογεννήτριες
Όσον αφορά, τον τρίτο πυλώνα, η ΕΛΕΤΑΕΝ υπογραμμίζει πως οι τοπικές κοινωνίες υπόκεινται σε συνεχή παραπλάνηση και παραπληροφόρηση για τις Α.Π.Ε προσθέτοντάς πως ειδικά κάθε καλοκαίρι κάνουν την εμφάνισή τους οι γνωστές πλέον, ανυπόστατες και «βρώμικες» θεωρίες που προσπαθούν να συνδέσουν τις δασικές πυρκαγιές με τις ανεμογεννήτριες.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της ΕΛΕΤΑΕΝ που εκπονήθηκε με βάση δημόσια διαθέσιμα γεωχωρικά δεδομένα, το σύνολο των αιολικών πάρκων που είναι εγκατεστημένα σε αναδασωτέες εκτάσεις – είτε εγκαταστάθηκαν πριν την πυρκαγιά είτε κάποια στιγμή μετά από αυτή- καταλαμβάνει κάτω από το 0,06% των εκτάσεων αυτών. Καταρρίπτεται δηλαδή από τα πραγματικά δεδομένα, η ανακριβής υπόνοια που διακινείται στο διαδίκτυο ότι «όπου καίγεται μια έκταση, φυτρώνουν ανεμογεννήτριες».

Πέραν των ποσοτικών αυτών στοιχείων, όπως υπογραμμίζει η ΕΛΕΤΑΕΝ, μερικές βασικές αλήθειες είναι:
• Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών επιτρέπεται, υπό όρους, εντός δασικών εκτάσεων σύμφωνα με το Σύνταγμα, το νόμο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν υπάρχει επομένως κανένας λόγος να καταστραφεί η δασική έκταση για να γίνει κάτι που ήδη επιτρέπεται.

• Αντίθετα, η καταστροφή μιας δασικής έκτασης από πυρκαγιά δυσκολεύει, αδειοδοτικά και κατασκευαστικά, την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών και των συνοδών τους έργων και δεν προσφέρει πλεονέκτημα (οικονομικό, τεχνικό ή άλλο) κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία.

• Τα αιολικά πάρκα συμβάλλουν στην προστασία του τοπικού δασικού περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, στο κείμενο με τις Απαντήσεις σε Ερωτήσεις που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ, περιλαμβάνονται παραδείγματα όπου η οδοποιία των αιολικών πάρκων χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση παρακείμενων πυρκαγιών.

• Τα αιολικά πάρκα υποχρεούνται και εκτελούν αναδάσωση ίσης έκτασης με αυτή που καταλαμβάνουν ή ισοδύναμα δασοτεχνικά έργα σε περιοχές που υποδεικνύουν οι δασικές αρχές. Οι αναδασώσεις αυτές είναι επιπρόσθετες των αποκαταστάσεων των εδαφών στις θέσεις εγκατάστασής τους.