Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα περιλαμβάνεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής γενικής συνέλευσης της ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε., η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/07/2021. Η εισηγμένη, η οποία προμηθεύει την ελληνική και διεθνή αγορά με υφάσματα εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, έχει σήμερα περιορίσει σημαντικά το μέγεθός της.

Ωστόσο, έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να επιστρέψει στην κερδοφορία, επαναφέροντας τα ίδια κεφάλαιά της σε θετικό πρόσημο, κάτι που την καθιστά «πρόσφορο έδαφος» για πιθανούς αγοραστές, που επιθυμούν είσοδο στο Χ.Α. Το προηγούμενο έτος εισήλθε στην αγορά των χειρουργικών μασκών.