Η Ergonomia γιορτάζει φέτος τα 30 της χρόνια. Ιδρύθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1992 με στόχο την πρόληψη του Επαγγελματικού Κινδύνου. 30 χρόνια, με χιλιάδες πελάτες, έργα και μελέτες, με διεθνείς συνεργασίες, με εκπαίδευση χιλιάδων εργαζομένων και εκατοντάδων επαγγελματιών, με την συσσώρευση πολύτιμης εμπειρίας και την ανάπτυξη σημαντικής τεχνογνωσίας για το σύνολο του κλάδου. Με όραμα την καλλιέργεια Κουλτούρας Ασφάλειας και θέτοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Σήμερα, η Ergonomia συνεχίζει να εξελίσσεται, μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών της και τη δημιουργία πρωτοποριακών εργαλείων, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, χτίζοντας ένα ακόμα πιο ασφαλές αύριο για τους εργαζόμενους.
Στην πολυετή διαδρομή της, οι υπηρεσίες της διαρκώς διευρύνονται και περιλαμβάνουν τη βιομηχανική ασφάλεια και υποστήριξη (π.χ. μελέτες ΑΤΕΧ), τα προγράμματα υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού (ΕΑΡ), τη διαχείριση επικινδυνότητας (π.χ. του πλήθους σε συναυλίες), την επιχειρησιακή συνέχεια & διαχείριση κρίσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης (π.χ ασφάλεια & υγεία, ποιότητα).