Η KLEEMANN παρείχε στο CERN, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικής Έρευνας, έναν ανελκυστήρα Atlas RPH R. Ο ανελκυστήρας, ο οποίος εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο Κεντρικό Κτίριο του CERN, ήταν μια προσαρμοσμένη λύση, που κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές του οργανισμού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα πλεονεκτήματά του RPH R περιλαμβάνουν πρόσθετη ασφάλεια και προστασία όταν κλείνουν οι πόρτες, ένα σύστημα εκκένωσης έκτακτης ανάγκης που διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των επιβατών στον πλησιέστερο όροφο όπου ανοίγουν αυτόματα οι πόρτες και μια μονάδα που εξοικονομεί ενέργεια και μειώνει τις εκπομπές CO2 έως και 60%.