Το 1st Technical Kri Kri Career Day, από την γνωστή γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι, απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους Ηλεκτρολόγους, Μηχανολόγους, Ψυκτικούς και Θερμοϋδραυλικούς. Θα πραγματοποιηθεί στις 19 & 22/11 διαδικτυακά και στις 20/11 στο Εργοστάσιο των Σερρών με φυσική παρουσία, τηρώντας αυστηρά όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας κατά της μετάδοσης του Covid 19. Κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών συναντήσεων θα πραγματοποιηθούν εταιρικές παρουσιάσεις και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, ενώ το Σάββατο 20/11 θα διεξαχθούν συναντήσεις one to one μεταξύ των εκπροσώπων της εταιρείας μας και των συμμετεχόντων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν δηλώσετε συμμετοχή έως τις 12/11 εδώ.