Την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσης στο ΧΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο της EPSILON NET. Ειδικότερα, με την από 27/02/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η απόσχιση του κλάδου των εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP, που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας PYLON, και πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα Pylon Commercial, Pylon ERP, Pylon CRM, Pylon Shop, Pylon Auto Service, Pylon Auto & Moto Cube, Pylon Retail, Pylon Entry.

Η δραστηριοποίηση στον τομέα αυτόν βασίζεται σε σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η εταιρεία σε προϊόντα, σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και στην τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της. Συγκριτικό πλεονέκτημα των προϊόντων του αποσχισθέντος κλάδου είναι, ανάμεσα στα άλλα, και η σύνδεση με προϊόντα και υπηρεσίες των άλλων κλάδων της EPSILON NET Α.Ε., όπως ο κλάδος προϊόντων για τα λογιστικά γραφεία, ο κλάδος με προϊόντα και υπηρεσίες εξειδικευμένα στη μισθοδοσία των επιχειρήσεων (HRMS), ο κλάδος των WEB εφαρμογών της πλατφόρμας Epsilon Smart για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ο κλάδος των προϊόντων Hospitality καθώς και οι λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης με την πιστοποιημένη πλατφόρμα από την ΑΑΔΕ Epsilon Digital κ.α.