Συνέχισε το 2021 η αλματώδης πορεία του Ομίλου Epsilon Net, υλοποιώντας παράλληλα με συνέπεια το επενδυτικό του πλάνο. Αναλυτικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου το 2021 ανήλθε σε 50,51 εκ. € έναντι 21,70 εκ. € το 2020, σημειώνοντας αύξηση 132,80%. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση, προήλθε τόσο μέσα από το σημαντικό ρυθμό οργανικής ανάπτυξης (άνω του 50%), όσο και από τη συμβολή στοχευμένων εξαγορών.

Η διοίκηση εκτιμά, ότι ο Όμιλος και το 2022 θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα, με βασικό στόχο την συνδυαστική αξιοποίηση των ενισχύσεων & των χρηματοδοτικών εργαλείων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων αρχικά του Ταμείου Ανάπτυξης και στην συνέχεια του Αναπτυξιακού Νόμου και του ΕΣΠΑ 2021-2027, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην επιτάχυνση υλοποίησης των επενδύσεων σε νέα πληροφοριακά συστήματα. Ειδικότερα, για τη χρήση του 2022 η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οι ενοποιημένες πωλήσεις θα ξεπεράσουν τα 75 εκ. € ενώ το περιθώριο EBITDA θα κινηθεί σε επίπεδα άνω του 30% επί του κύκλου εργασιών.