Στις 3 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί τελικά η έκτακτη γενική συνέλευση της Epsilon Net για το split της μετοχής η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, όμως αναβλήθηκε για διαδικαστικούς λόγους (η εταιρεία στην σχετική της ανακοίνωση έκανε λόγο για ελλιπή τήρηση κανόνων δημοσιότητας).

Οι μέτοχοι καλούνται να αποφασίσουν για τη η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30€ σε 0,075€, με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 13.400.000 σε 53.600.000 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και την αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής ονομαστικής μετοχής με τέσσερις (4) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Η Epsilon Net SA είναι ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος όμιλος που λειτουργεί από το 1999 στους τομείς της τεχνολογίας των πληροφοριών (Epsilon Net Software), της ανάπτυξης και δημοσίευσης διαδικτυακού περιεχομένου (Epsilon Net Network) και της εκπαίδευσης (Epsilon Net Training).