Την τροποποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Μυτιληναίος στο πλαίσιο της εξαγοράς της «Επεξεργασίας Αλουμινίου Μεταλλοβιομηχανία ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ» αποφάσισε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση αίρονται οι τέσσερις απ’ τους πέντε όρους ενώ ο πέμπτος, που αφορά την παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου για τις ανάγκες υφιστάμενων και φερέγγυων πελατών της ΕΠΑΛΜΕ, επεκτείνεται.

Συγκεκριμένα, η Μυτιληναίος υποχρεούται να διατηρήσει την παροχή υπηρεσιών αναχύτευσης καθαρών απορριμμάτων αλουμινίου για τις ανάγκες των υφιστάμενων και φερέγγυων πελατών της ΕΠΑΛΜΕ, εφόσον τηρούνται οι μεταξύ τους εμπορικές συμφωνίες, σε ποσοστό 50% επί της παραγωγής του χυτηρίου που παρασχέθηκε κατά το έτος 2018 αναφοράς, της υπ’ αριθ. 682/2019 Απόφασης της ΕΑ (ήτοι σε 12.859 τόνους). Η νέα διαμορφωμένη δέσμευση θα έχει ισχύ 2 ετών, στο πέρας των οποίων θα παύσει αυτοδικαίως και οριστικά να ισχύει.