Αύξηση κατά 31,4% παρουσίασε το α’ εξάμηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών της Akritas. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία εξαιτίας αρχικά της πανδημίας και μετέπειτα των υψηλών πληθωριστικών πιέσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 22,1 εκατ. ευρώ κυρίως ως αποτέλεσμα των αναπτυξιακών συνθηκών που επικράτησαν για τον κλάδο στην Ελλάδα και της περεταίρω ενίσχυσης του μεριδίου αγοράς της εταιρείας.

Σημαντική βελτίωση εμφανίζει και το μικτό ενοποιημένο περιθώριο πωλήσεων, το οποίο ανήλθε σε 13,5% έναντι 11,6% της προηγούμενης περιόδου, γεγονός που σε συνδυασμό με τη μεγέθυνση του Κύκλου Εργασιών συνέβαλε στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε 524 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 89 χιλ. ευρώ πέρσι.

Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων με τη συνεπακόλουθη ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, δημιουργούν συνθήκες μεγάλης αστάθειας. Από την άλλη πλευρά, η αναπτυξιακή δυναμική της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα σε συνδυασμό με πρόσφατες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για το ζήτημα στέγασης, δημιουργούν μία αισιοδοξία για την μεσοπρόθεσμη πορεία του κλάδου. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις, ώστε να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε πιθανές προκλήσεις συνεχίζοντας απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού.