Επιπρόσθετα 37,8 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap του Νίκου Καραμούζη στη δεύτερη -και τελική- φάση άντλησης επενδυτικών κεφαλαίων. Το ποσό αυτό διαμορφώνει τα συνολικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τη διαχείριση του πρώτου ελληνικού επενδυτικού Ταμείου Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στα 142,5 εκατ. ευρώ, τα οποία θα διοχετευθούν σε μεσαίου μεγέθους ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο ταμείο συμμετέχουν 42 επενδυτές, μεταξύ των οποίων διακεκριμένοι Έλληνες και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές και τραπεζικές εταιρείες και σημαντικά οικογενειακά επενδυτικά γραφεία. Στη νέα αύξηση κεφαλαίων συμμετέχει για πρώτη φορά το European Investment Fund, καθώς και υφιστάμενοι επενδυτές, οι οποίοι αύξησαν τη συμμετοχή τους.

Όπως επισημαίνεται, στόχος του ταμείου παραμένει να επενδύσει μετοχικά σε 10-12 ελληνικές επιχειρήσεις με αναπτυξιακή προοπτική, «ξεκλειδώνοντας» την αξία και την πραγματική δυναμική τους και αναβαθμίζοντας την παραγωγή και εξαγωγική δυνατότητά τους. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η πρώτη επένδυση στον αγροτικό τομέα και σύντομα θα ανακοινώσει νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Επενδύοντας στη «ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας»
Ο εκτελεστικός πρόεδρος Νίκος Καραμούζης τονίζει ότι «το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap επικεντρώνει το επενδυτικό του ενδιαφέρον, κυρίως στις μεσαίου μεγέθους ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Κύριο επενδυτικό στόχο αποτελούν εκείνες οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν, λόγω της ελληνικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας και της πρόσφατης πανδημίας, έλλειψη ρευστότητας, μικρό μέγεθος και κύκλο εργασιών, τεχνολογική και διαχειριστική υστέρηση, περιορισμένη πρόσβαση στη διεθνή αγορά και επιχειρησιακή στασιμότητα, αλλά διαθέτουν δυνητικά σημαντικές αναπτυξιακές και εξαγωγικές δυνατότητες, ικανές να αποκτήσουν το άριστο μέγεθος, να αξιοποιήσουν το νέο δυναμικό οικονομικό, αναπτυξιακό και επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην Ελλάδα».