Καλά κρατούν οι επενδύσεις στον ευρωπαϊκό χώρο σε θέματα τεχνολογίας και ειδικότερα σε αυτές που αφορούν στο Internet of Things, σύμφωνα με σχετική ανάλυση της IDC. Μια σειρά κλάδων, όπως η βιομηχανία, οι κατασκευές, οι μεταφορές και η υγεία, επενδύουν συστηματικά σε λύσεις ΙοΤ, προσβλέποντας σε αύξηση της ανταγωνιστικότητά τους και μείωση του λειτουργικού κόστους, μέσα από την αυτοματοποίηση παραδοσιακών διαδικασιών. Παράλληλα, και ο δημόσιος τομέας, πανευρωπαϊκά αλλά και στην Ελλάδα – κινείται στην εποχή του ΙοΤ, επενδύοντας σταδιακά όλο και πιο συγκροτημένα στο Internet of Things.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, εκτιμάται πως οι επενδυτικές δαπάνες στην Ευρώπη για λύσεις και υπηρεσίες IoT θα φτάσουν τα 227 δισ. δολάρια το 2023, παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα της αγοράς, όπως αναφέρει η ανάλυση της IDC. Οι δαπάνες, που σχετίζονται με το IoT, αναμένεται να συνεχίσουν να επεκτείνονται με πενταετή σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 11%, φτάνοντας σχεδόν τα 345 δισ. δολάρα έως το 2027.

«Η ανάπτυξη του IoT στην Ευρώπη αντανακλά τους εξελισσόμενους επενδυτικούς στόχους ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, που σχετίζονται με τη μείωση του κόστους, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών, την αυτοματοποίηση και τη βελτιωμένη εμπειρία πελατών» αναφέρει στην ανάλυσή της η IDC. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές ταχύτητες στην ανάπτυξη της αγοράς του ΙοΤ στην Ευρώπη, καθώς οι επιχειρήσεις και δημόσιο εφαρμόζουν μια διαφορετική δυναμική σε κάθε αγορά. Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, παραμένουν σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο της ευρωπαϊκής αγοράς, με αναμενόμενες μονοψήφιες αυξήσεις κατά την προβλεπόμενη περίοδο.