Την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της «ROMKA GROUP IKE» στον Αναπτυξιακό Νόμο ενέκρινε με απόφαση του ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η επένδυση αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής προφίλ και επεξεργασίας λαμαρίνας με ψυχρή έλαση, δυναμικότητας 6.000.000 κιλών / έτος» και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 5.579.250 ευρώ.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε στις 13 Νοεμβρίου του 2019, έχει ως σκοπούς τις εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες, την κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, άλλων έργων πολιτικού μηχανικού, εργασίες μόνωσης, το εμπόριο ηλεκτρικών μηχανημάτων, το χονδρικό εμπόριο ακατέργαστης ξυλείας, το χονδρικό εμπόριο οικοδομικών υλικών κ.ά.