Στην υλοποίηση νέων επενδύσεων για την επέκταση των παραγωγικών της υποδομών και την βελτιστοποίηση της παραγωγικής της διαδικασίας προχώρησε πέρυσι η βιομηχανία Μ. Αραμπατζής. Οι επενδύσεις ανήλθαν σε 8,3 εκατ. ευρώ, με επενδύσεις κυρίως σε κτιριακές εγκαταστάσεις και νέες γραμμές παραγωγής.
Και εφέτος η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου, ολοκληρώνοντας το νέο βιομηχανοστάσιο και την εγκατάσταση των νέων γραμμών παραγωγής, επενδύσεις που θα δώσουν στην εταιρεία τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης.

Πέρυσι η εταιρεία είδε τις πωλήσεις της να ανέρχονται στα 83,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 0,6% σε σχέση με το 2019, τα μικτά κέρδη της ανήλθαν στο ποσό των 19,2 εκατ. ευρώ, έναντι 19,4 εκατ. ευρώ και το μικτό περιθώριο κέρδους σε 22,9% έναντι 23,4%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 9,9 εκατ. ευρώ, από 10,4 εκατ. ευρώ τη χρήση 2019 και τα καθαρά κέρδη στα 7,3 εκατ. ευρώ έναντι 7,9 εκατ. ευρώ.

Για τη φετινή χρονιά η στρατηγική της, εξακολουθεί να είναι η ισχυροποίηση των δραστηριοτήτων της, μέσω της βελτίωσης των οικονομικών της αποτελεσμάτων και της ανάπτυξης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Βασική επιδίωξη είναι η αύξηση των μεριδίων αγοράς στους τομείς όπου δραστηριοποιείται, η είσοδος σε νέες αγορές δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αγορές του εξωτερικού, ο εμπλουτισμός της προϊοντικής της γκάμας, ο εξορθολογισμός του κόστους μέσω του επενδυτικού της πλάνου.