Αύξηση των καθαρών κερδών κατά 30,96% κατάφερε να πετύχει το 2021 η φαρμακοβιομηχανία FAMAR Α.Β.Ε, παρά τη μείωση πωλήσεων, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών της να ανέρχεται στα €120,7 εκατ., επιτρέποντάς της να συνεχίσει την αναπτυξιακή της στρατηγική. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια του έτους, η FAMAR Α.Β.Ε διατήρησε το πελατολόγιο της, δεν αντιμετώπισε επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ διατήρησε τις θέσεις εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2021, η εταιρεία απέσπασε σημαντικές διακρίσεις αναφορικά με την οικονομική της επίδοση, τη βελτιστοποίηση στην ποιότητα, καθώς και τον αυτοματισμό και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής της διαδικασίας. Με μια νέα στρατηγική και ισχυρό αναπτυξιακό προσανατολισμό, η FAMAR συνέχισε τις επενδύσεις κατά τη διάρκεια του έτους, με στόχο την αύξηση της δυναμικής στο κέντρο διανομής της στη Θήβα, την αξιοποίηση νέων συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αύξηση των εξαγωγών.

€45 εκατ. για το νέο επενδυτικό πλάνο
Η νέα διοίκηση της FAMAR Α.Β.Ε έχει δρομολογήσει νέες συμφωνίες και επενδύσεις για το 2022 κυρίως στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και στον τομέα της διανομής. Σημειώνεται επίσης ότι, πρόσφατα, τον Μάρτιο του 2022 η FAMAR Α.Β.Ε προχώρησε σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €45 εκατ., με στόχο να χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού της πλάνου για τη βελτίωση όλων των τομέων δραστηριοποίησης της, την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων Έρευνας & Ανάπτυξης και παραγωγής της εταιρείας, καθώς και την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στον στρατηγικό της σχεδιασμό. «Αυξήσαμε σημαντικά τόσο τα κέρδη μας, χάρη στις πρωτοβουλίες και τη δραστηριότητα όλων των επιχειρηματικών μας τομέων σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, ενώ καταφέραμε να ενισχύσουμε τις επενδύσεις μας και παράλληλα να αυξήσουμε τα ταμειακά μας διαθέσιμα», σχολιάζει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου FAMAR, Κωνσταντίνος Ρεγγής.