Ο Άγις Κοθάλης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κεραμουργίας Βορείου Ελλά­δος (ΚΕΒΕ), μιλά στο INDUSTRY για τους τομείς στους οποίους επενδύει και καινοτομεί η εταιρεία κατά τη διάρκεια της 90χρονης πορείας της.

Τι επενδύσεις «τρέχουν» αυτή τη στιγμή στο εργοστάσιο της ΚΕΒΕ;

Μέσω θυγατρικών εταιρειών, η ΚΕΒΕ διατηρεί άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΡΑΕ συνολικής ισχύος 135MW, εκ των οποίων 19.5MW είναι σε λειτουργία, 14MW έχουν όρους σύνδεσης και το 2023 αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή, μέσω επένδυσης ύψους €20 εκατ., ενώ 69MW είναι σε ώριμο στάδιο. Το 2023, η εταιρεία απέκτησε από τη ΡΑΕ τέσσερις άδειες αποθήκευσης, συνολικής ισχύος 386.4MW και χωρητικότητας 762.9MWh, μέσω των οποίων αποσκοπεί στην ενίσχυση της αξιοποίησης των ΑΠΕ. Παράλληλα, η ΚΕΒΕ προχώρησε σε επένδυση ύψους €700.000 για την εγκατάσταση και αποθήκευση υγραερίου LPG, δυναμικότητας 600 m3. Επενδύσεις ύψους €1.430.000 αφορούν την μονάδα παραγωγής και θερμικής επεξεργασίας ξύλινων μέσων στήριξης, με δυνατότητα αποθήκευσης 4.000 παλετών ανά ημέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2023. Παράλληλα, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάπτυξη σύγχρονων δομικών λύσεων, η ΚΕΒΕ επενδύει σταθερά στο R&D.

Έχετε ενσωματώσει τις τάσεις του Industry 4.0, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και αυτοματισμούς;

Η ΚΕΒΕ αξιοποιεί τεχνολογίες όπως η μηχανική όραση και η τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορα στάδια της παραγωγής. Στο πλαίσιο ανάπτυξης, αναβάθμισης και παρακολούθησης των συστημάτων παραγωγής, έχει υποβληθεί επενδυτικό πλάνο ύψους €2.221.770, το οποίο εκτός από την κατασκευή Μονάδας Παραγωγής Παλετών περιλαμβάνει την ανάπτυξη λογισμικού (Εποπτικό Σύστημα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων – SCADA), αποσκοπώντας στην αυτοματοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών. Η ανάπτυξη λογισμικού SCADA θα συμβάλλει στην άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των εφαρμογών Μ2Μ (Machine to Machine) και MES (Manufacturing Execution Systems), αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και τα Big Data.

Τι οφέλη έχετε αποκομίσει από την υιοθέτηση λύσεων ενεργειακής διαχείρισης και τι άλλες κινήσεις κάνετε προς μια πιο «πράσινη» παραγωγή;

Το 1996, η ΚΕΒΕ έγινε η πρώτη κεραμουργία διεθνώς που χρησιμοποιεί τα απαέρια ψύξης για να ανατροφοδοτήσει τον κλίβανο όπτησης κατά την παραγωγική διαδικασία, αποφεύγοντας την επιπλέον κατανάλωση ενέργειας. Στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, το 2001 η ΚΕΒΕ έγινε από τις πρώτες επιχειρήσεις που συνδέθηκαν στο Φυσικό Αέριο. Επιπλέον, η ΚΕΒΕ παράγει ηλεκτρική ενέργεια και θερμό αέρα μέσω των μονάδων ΣΗΘΥΑ επιτυγχάνοντας υψηλές επιδόσεις. Η ΣΗΘΥΑ που εγκατέστησε στην μονάδα της στη Χρυσούπολη Καβάλας, το 2001, αποτέλεσε παγκόσμια πρωτοπορία καθώς ήταν η πρώτη διεθνώς που τροφοδότησε τον κλίβανο όπτησης στον κλάδο, ενώ το 2018 υλοποιήθηκε νέα μονάδα. Αξίζει να αναφερθούμε και στη συγκέντρωση και αποθήκευση βρόχινου νερού, το οποίο η εταιρεία αξιοποιεί στην παραγωγή, μειώνοντας ως και κατά 65% το νερό που αντλεί από τον υδροφόρο ορίζοντα και εξοικονομώντας 65.000m3 ετησίως. Συνολικά, έχει πετύχει μείωση των παραγόμενων ρύπων κατά 45% σε σύγκριση με το 1990 και στόχος της είναι να φτάσει το 65% ως το 2030. Από το 2024 το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει θα προέρχεται από ΑΠΕ, ενώ ως το 2030 θα έχει αντικαταστήσει το 30% του φυσικού αερίου που καταναλώνει.

Η ΚΕΒΕ αποτελεί την πρώτη ελληνική Κεραμουργία -και μία από τις πρώτες στην Ευρώπη με πιστοποίηση προϊόντων EPD (Environmental Product Declaration).