Σε πρωταγωνιστή των επενδύσεων αναδεικνύεται ο κλάδος της βαριάς βιομηχανίας της χώρας, καθώς αυτήν την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν αποφασιστεί ή έχουν ολοκληρωθεί νέες μονάδες παραγωγής.

Οι διαρκείς επενδύσεις αποτελούν αναγκαία συνθήκη για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας μέσα στο διεθνές περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται οι μεγαλύτεροι παίκτες της εγχώριας μεταποίησης. Πρόκειται για επενδύσεις που έχουν ως στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, ιδίως σε κλάδους με ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, όπως ο κλάδος του αλουμινίου, ενώ ταυτόχρονα αρκετές εταιρείες δίνουν έμφαση στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων τους και επιδιώκουν μέσα από τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων να περιορίσουν σημαντικά τις εκπομπές τους. Αυτήν την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν αποφασιστεί ή έχουν ολοκληρωθεί νέες επενδύσεις άνω του 1,6 δις ευρώ. Πρόκειται για 100% ιδιωτικές επενδύσεις στους κλάδους της μεταλλουργίας, της διύλισης αλλά και της ηλεκτροπαραγωγής που παρά τις αντίξοες συνθήκες, τα γραφειοκρατικά προβλήματα αλλά και τις στρεβλώσεις της ελληνικής αγοράς, αναμένεται να δώσουν νέα ώθηση στην εγχώρια βιομηχανία και να τονώσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η κατασκευή νέου εργοστασίου αλουμίνας, της Μυτιληναίος, οι συνεχείς αναβαθμίσεις που αφορούν στην παραγωγή της ElvalHalcor, η αναβάθμιση του διυλιστηρίου της Motor Oil Hellas, αλλά οι νέες πράσινες επενδύσεις του Τιτάνα στο εργοστάσιο του Καμαρίου.

Διπλασιασμός δυναμικότητας για την Αλουμίνιον της Ελλάδος
Στο στάδιο της λήψης της τελικής επενδυτικής απόφασης (FID) βρίσκεται η επένδυση για την κατασκευή του νέου εργοστασίου παραγωγής αλουμίνας στις εγκαταστάσεις της Αλουμίνιον της Ελλάδος στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας. Tο κόστος κατασκευής φτάνει τα 400 εκατ. δολάρια (350 εκατ. ευρώ). Θα οδηγήσει σε διπλασιασμό της δυναμικότητας παραγωγής αλουμίνας από τις 500 χιλ. τόνους στο 1 εκατ. τόνους. Η Αλουμίνιον της Ελλάδος συγκαταλέγεται μεταξύ των 20 μεγαλυτέρων εταιρειών του κλάδου στον κόσμο και ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, με μερίδιο 25%.
Η επένδυση έχει χαρακτηριστεί από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Μυτιληναίος, Ε. Μυτιληναίο ως game changer και η οριστική απόφαση συναρτάται τόσο από τα αποτελέσματα των μελετών που έχουν εκπονηθεί όσο και από τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς. “Είμαστε υποχρεωμένοι λόγω των επενδυτικών αβεβαιοτήτων στην Ελλάδα να οριστικοποιήσουμε την επένδυση όταν θα μπορούμε να πούμε στους μετόχους ότι θα είναι σίγουρα αποδοτική” είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο κ. Μυτιληναίος.

ElvalHalcor: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ σε βάθος διετίας
Μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών αλουμινίου στην Ευρώπη συγκαταλέγεται πλέον η ElvalHalcor μετά την ολοκλήρωση στις αρχές του 2020 της νέας μεγάλης επένδυσης. Υπενθυμίζεται ότι το κόστος της επένδυσης για το θερμό έλαστρο έφτασε τα 150 εκατ. ευρώ, αποτελώντας τη ναυαρχίδα των επενδύσεων της εταιρείας που ξεπερνούν το μισό δις ευρώ τα τελευταία χρόνια.
Το 2021 ο όμιλος ElvalHalcor πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους Ευρώ 145,4 εκ., εκ των οποίων 106,8 εκ. αφορούσαν στην αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων της μητρικής Εταιρείας στα Οινόφυτα. Συγκεκριμένα 99,5 εκ. ευρώ επενδύθηκαν στον Τομέα έλασης Αλουμινίου κυρίως για την επένδυση της επέκτασης της παραγωγικής δυναμικότητας (νέο ψυχρό έλαστρο και γραμμή βαφής). Ειδικότερα ο κλάδος Αλουμινίου μετά και την ολοκλήρωση του επενδυτικού του πλάνου των 150 εκατ. ευρώ και ανταποκρινόμενος στην αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα αλουμινίου από τους πελάτες της, βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης επενδυτικού που περιλαμβάνει ένα ψυχρό έλαστρο έξι ράουλων (6-high cold rolling mill) έλασης αλουμινίου, και την επέκταση της υφιστάμενης υποδομής των γραμμών βαφής και προλίπανσης στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στα Οινόφυτα με μία πλήρως αυτοματοποιημένη νέα γραμμή βαφής. Αμφότερες οι επενδύσεις εντάσσονται στο αρχικό στάδιο ενός ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ που θα υλοποιηθεί σε βάθος διετίας για παραγωγικό εξοπλισμό καθώς και έργα υποδομής στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά τη μεγάλη επένδυση που ολοκληρώθηκε για το νέο θερμό έλαστρο, σε πρώτη φάση η παραγωγή αυξήθηκε κατά 20% με δυνατότητα διπλασιασμού σε βάθος χρόνου και ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής και τη ζήτηση. Το νέο έλαστρο παράγει προϊόντα commodity τα οποία εάν διατίθεντο στην αγορά θα πωλούνταν με μικρά περιθώρια, ωστόσο με την περαιτέρω επεξεργασία που ακολουθεί παράγονται εξειδικευμένα προϊόντα (για ναυπηγική βιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία, ΑΠΕ κλπ) με μεγάλα περιθώρια κέρδους.
Η νέα επένδυση θα επιτρέψει στην ElvalHalcor να ενισχύσει τη παρουσία της σε τομείς όπως η συσκευασία, οι μεταφορές, οι αρχιτεκτονικές μεταφορές, πρωτίστως όμως στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας όπου όλο και περισσότερα τμήματα κατασκευάζονται με αλουμίνιο, αντικαθιστώντας το χάλυβα με στόχο την καλύτερη απόδοση και τη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Αναβάθμιση 310 εκατ. ευρώ στο διυλιστήριο της Motor Oil Hellas
Μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επενδύσεις συνολικού ύψους 310 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκε από τον όμιλο της Motor Oil Hellas στο διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων. Η επένδυση αφορά στην κατασκευή του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας. Το νέο συγκρότημα θα συμβάλει στην αύξηση παραγωγής βενζινών υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς και Κηροζίνης και Υδρογόνου. Δεδομένου ότι η αγοραία αξία των παραγόμενων από τη νέα μονάδα προϊόντων υπερβαίνει την αγοραία αξία της νάφθας, από τη συγκεκριμένη επένδυση η Εταιρεία αναμένεται να επωφεληθεί από την εκάστοτε διαφορά τιμής μεταξύ της νάφθας και των παραγόμενων από τη νέα μονάδα προϊόντων. Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του συγκροτήματος αναμένεται να είναι περίπου 1.000 χιλ. μετρικοί τόνοι.
Μέχρι σήμερα το διυλιστήριο παράγει ποσότητες ποσοτήτων καυσίμων με χαμηλότερα οκτάνια, τα οποία και διαθέτει με έκπτωση σε ειδικές αγορές όπως η Λιβύη. Με τη νέα επένδυση θα αυξηθεί το pool των βενζινών υψηλών οκτανίων, αλλά και το premium λειτουργικής κερδοφορίας. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη επένδυση στο core business του ομίλου, από την υλοποίηση της μεγάλης επένδυσης για την αύξηση της δυναμικότητας των Αγίων Θεοδώρων την περασμένη δεκαετία.

ΤΙΤΑΝ: Aναβάθμιση στο εργοστάσιο Καμαρίου
Στην αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής τσιμέντου στο εργοστάσιό του στο Καμάρι Βοιωτίας προχωρά ο όμιλος TITAN. Το έργο αφορά στην εγκατάσταση προασβεστοποιητή (pre-calciner), έχει συνολικό προϋπολογισμό άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους. Η επένδυση εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσεων του Ομίλου για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στον ευρωπαϊκό στόχο μείωσης των εκπομπών του θερμοκηπίου κατά 55% μέχρι το 2030.
Συγκεκριμένα, με αυτή την αναβάθμιση, το εργοστάσιο Καμαρίου θα αυξήσει σημαντικά τη δυναμικότητά του για απορρόφηση εναλλακτικών καυσίμων, αντικαθιστώντας μεγάλο μέρος των ορυκτών καυσίμων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των κλιβάνων του. Μετά την επένδυση, η συνολική ετήσια μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα ανέρχεται σε 450.000τν., ισοδύναμη με τη χρήση 160.000 ηλεκτρικών αυτοκινήτων αντί συμβατικών.
Τα εναλλακτικά καύσιμα που χρησιμοποιεί η τσιμεντοβιομηχανία μπορούν να προέλθουν, μεταξύ άλλων, από την αξιοποίηση του υπολείμματος της ανακύκλωσης των αστικών απορριμμάτων, μετά από κατάλληλη επεξεργασία σε Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ).