Στην επέκταση του οινοποιείου της προχωρά η ZOINOS WINERY. Συγκεκριμένα, το επενδυτικό σχέδιο της το οποίο εντάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο, αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας παραγωγής του οινοποιείου και του αποστακτηρίου που εδράζεται στο Δήμο Ζίτσας και αφορά την αύξηση δυναμικότητας της γραμμής παραγωγής αποστάγματος (εμφιαλωμένο τσίπουρο) και οίνου με την αγορά και την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για την παραγωγή αποστάγματος (παραδοσιακό τσίπουρο). Καθώς επίσης και στην κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων» στο Δήμο Ζίτσας ως προς το φυσικό αντικείμενο και τις δαπάνες ανά κατηγορία, του επενδυτικού σχεδίου.

Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται σε ύψος 411.387,17 ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 38,5% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 158.384,06 ευρώ. Οι πωλήσεις της εταιρείας το 2019, ανήλθαν σε 5.969.759,10 € από 4.963.615,81 € το 2018, αυξημένες κατά ποσοστό 20% περίπου και το αποτέλεσμα μετά φόρων σε 455.547,68 € έναντι 251.254,65 €.

Τα ακίνητα τα οποία ανήκουν, κατά πλήρη κυριότητα, στην εταιρεία, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ένα οικόπεδο 15.468,44 τ. μ. στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Ζίτσας Ν. Ιωαννίνων όπου στεγάζεται το οινοποιείο της, ένα κτίριο εργοστασίου, συνολικής επιφάνειας 1.002,18 τ. μ. και ένα κτίριο αποστακτηρίου, συνολικής επιφάνειας 198 τ. μ.