Η συμβολή της εγχώριας βιομηχανίας φαρμάκου στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και της παραγωγικής ανασυγκρότησης είναι πολύ σημαντική.
Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης η εγκατάσταση διάρκειας πέντε ετών για κτιριακή επέκταση και μηχανολογικό εκσυγχρονισμό στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων της εταιρείας «ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».

Η βιομηχανία που ιδρύθηκε το 1967, πέτυχε στη χρήση του 2019 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) εξαγωγές 13,9 εκατ. ευρώ από 13 εκατ. ευρώ το 2018. Συνολικά, ο καθαρός κύκλος εργασιών της έφθασε τα 25,887 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 6%. Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται στη στροφή προς τις εξαγωγές, την αύξηση της δυναμικότητας παραγωγικά και την αύξηση της παραγωγικότητας. Βρισκόμενο το εργοστάσιο παραγωγής στο Σχηματάρι, η παραγωγή των προϊόντων άγγιξε τα 48,3 εκατομμύρια τεμάχια και τα 9,9 εκατομμύρια τελικά συσκευασμένα προϊόντα.

Τα μικτά κέρδη της βιομηχανίας ενισχύθηκαν κατά 4,25% στα 7,756 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 1,368 εκατ. ευρώ από 1,89 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία προσβλέπει σε αύξηση του τζίρου και των κερδών της στο μέλλον με τις εξαγωγές να «τρέχουν» με υψηλότερο ρυθμό. Όπως εκτιμά η συμμετοχή στην αύξηση του κύκλου εργασιών των εξαγωγών θα είναι 55%, των νοσοκομείων 25%, στις χονδρικές πωλήσεις 10% και στο φασόν 10%.