Εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, της επένδυσης της «Rivimetal Αθανάσιος Ρίβιος Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία», με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Αττικής.

Η επένδυση αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής χυτοπρεσαριστών εξαρτημάτων, μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού.

Η μονάδα βρίσκεται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Rivimetal (με ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 24.54, Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων) στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Η προαναφερθείσα επένδυση είναι συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 926.570,00 ευρώ.
Η Rivimetal εξειδικεύεται στην κατασκευή προϊόντων αλουμινίου μέσω χύτευσης ψυχρού θαλάμου υψηλής πίεσης. Με εμπειρία 50 ετών, η Rivimetal έχει παραδώσει προϊόντα στις πιο απαιτητικές βιομηχανίες και έχει καταφέρει να εδραιώσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας έχουν έκταση 7.000 τ.μ., με τις αποθήκες να καλύπτουν τα 400 τ.μ.