Με απόφαση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης) εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας, του επενδυτικού σχεδίου της Λευκοσιδηρουργία Καβάλας.
Η νέα αυτή επένδυση αφορά στην επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας κατασκευής λευκοσιδήρων δοχείων, μέσω κτιριακών εργασιών και προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης είναι 6.131.046 ευρώ.

Διαρκής επένδυση σε εξοπλισμό
Η Λευκοσιδηρουργία Καβάλας Α.Ε. ιδρύθηκε το 1986 στην Καβάλα με αντικείμενο εργασιών την κατασκευή ειδών συσκευασίας από λευκοσίδηρο και τη μεταλλοτυπία. Στην πραγματικότητα, η ιστορία της εταιρείας ξεκίνησε το 1975 και είχε τη νομική μορφή Π. Παναγιωτίδης & Κ. Κελεμένης και ΣΙΑ ΕΠΕ.
Το 1983 μεταφέρθηκε σε ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 10000m2 στο 7o χλμ. της παλαιάς εθνικής οδού Καβάλας-Θεσ/νικης, όπου στεγάζεται μέχρι και σήμερα.
Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, η εταιρεία επενδύει διαρκώς σε μηχανολογικό εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, με βασικό στόχο στην άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της.

Διεύρυνση της γκάμας προϊόντων
Στα άμεσα σχέδια της εταιρείας είναι να ενισχύσει την παρουσία της στο χώρο της συσκευασίας, αφενός επενδύοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και αφετέρου διευρύνοντας τη γκάμα των προϊόντων της. Κατά αυτόν τον τρόπο η εταιρεία θα διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην Ελληνική αγορά αλλά και θα διευρύνει την εξαγωγική της δραστηριότητα στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες αγορές των Βαλκανίων.
Αλεξάνδρα Γκίτση