Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» με δ.τ. «ΓΕΩΦΡΟΥΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Η επένδυση αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας και συντήρησης πατάτας και οπωροκηπευτικών στη Δ.Ε. Λεχαινών του Δ. Ανδραβίδας Κυλλήνης Π.Ε. Ηλείας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 293.000 ευρώ.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο τομέα της εμπορίας και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων. Κατά την κρινόμενη χρήση 2020 ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 14.705.770,85 ευρώ έναντι ποσού 15.259.367,82 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 4%. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδος 818.360 ευρώ έναντι κερδών 889.681,36 ευρώ το 2019 και τα EBIΤDA ανήλθαν στα 1.239.332,76 ευρώ έναντι 1.306.139,52 ευρώ.

H GeoFruit Hellas s.a. ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1978 και από τότε ακολουθεί μια δυναμική πορεία στο χώρο της συσκευασίας και εμπορίας φρούτων και λαχανικών. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο 61ο χλμ ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ στα Λεχαινά Ηλείας. Οι άρτιες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός της εταιρείας (ψυγεία, διαλογητήρια, συσκευαστήρια, αποθήκες, χώροι φόρτωσης) ιδανικός για νωπά φρούτα, καθώς και τα πιστοποιητικά ποιότητας που διαθέτει, εγγυώνται την ποιότητα των προϊόντων που διακινεί, σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές νομικές διατάξεις.