Εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ – Β. ΡΕΒΑΣ Α.Ε.» (ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ), με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση – εκσυγχρονισμό μονάδας τυποποίησης, συσκευασίας και συντήρησης αγροτικών προϊόντων και είναι συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.347.770,80 ευρώ.

Με γνώμονα τις εξαγωγές
Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Σεπτέμβρη του 1997, με κύριο σκοπό την εξαγωγική δραστηριότητα στα εσπεριδοειδή και οπωροκηπευτικά. Τα μέλη της είναι οι: Παπαδήμας Δημήτριος και Ρέβας Βασίλειος. Η εταιρεία είναι σχετικά νέα αλλά τα μέλη της έχουν πλούσια εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Το νέο υπερσύγχρονο συσκευαστήριο και οι ψυκτικοί θάλαμοι της εταιρείας βρίσκονται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Γαβριά του Ν. Άρτας.

Επίσης, η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO και HACCP από την TUV InterCert. «Οι συνεχείς αυξήσεις των πωλήσεων, καθώς και οι συνεχείς βελτιώσεις στα προσφερόμενα προϊόντα και στην παροχή υπηρεσιών, προδιαγράφουν ένα ευοίωνο μέλλον και την καθιέρωση στην αγορά ενός ονόματος που αν μη τι άλλο, θα χαρακτηρίζεται από την συνέπεια και σταθερή προσπάθεια βελτίωσης προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών», σημειώνει η εταιρεία.

Η περίοδος 1.7.2020-30.06.2021 ήταν μια χρονιά κατά την οποία οι πωλήσεις της επιχείρησης παρουσίασαν μικρή αύξηση, της τάξεως του 1,74%. Συγκεκριμένα η εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών ύψους 8.216.502,66 ευρώ, ενώ στην προηγούμενη περίοδο είχε ανέλθει στο ποσό των 8.076.359,96 ευρώ. Τα «Μικτά Αποτελέσματα» της τρέχουσας χρονιάς ανήλθαν σε 435.992,47 ευρώ (κέρδη) ενώ τα αντίστοιχα «Μικτά Αποτελέσματα» της προηγούμενης χρήσης είχαν ανέρθει σε 569.437,07 ευρώ (κέρδη). Και τα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης, διοίκησης, χρηματοπιστωτικών εξόδων ανέρχονται σε κέρδη 48.774,38 ευρώ, ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης είχαν ανέλθει σε 94.311,36 ευρώ (κέρδη).