Μια νέα επένδυση, αυτή τη φορά στον κλάδο της παραγωγής μεταλλικών κουφωμάτων, έρχεται να ενισχύσει ο αναπτυξιακός νόμος. Συγκεκριμένα, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Φωτεινόπουλος Ευάγγελος και ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «Φωτεινόπουλος».

Η συγκεκριμένη επένδυση αφορά στην «Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής μεταλλικών κουφωμάτων» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο) και θα λάβει χώρα στον Δήμο Πύργου της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας. Σημειώνεται πως το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης είναι 1.655.490,14 ευρώ.

Η ιστορία της εταιρείας ξεκινάει το 1930 όταν ο Ευάγγελος Φωτεινόπουλος, σιδηρουργός, ιδρύει την επιχείρηση στα Φιλιατρά Μεσσηνίας και δραστηριοποιείται στην εμπορία μετάλλων. Το 1970 ο γιος Νικόλαος Φωτεινόπουλος στρέφεται στην κατασκευή σιδήρου και αλουμινίου. Από το 1996, όταν τα ηνία ανέλαβαν τα εγγόνια Ευάγγελος & Βανέσσα Φωτεινοπούλου, μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει προχωρήσει σε μια σειρά επεκτάσεων τόσο στις εγκαταστάσεις της όσο και στις δραστηριότητές της.