Ο Όμιλος Θεοδώρου ανακοίνωσε την επέκταση του εργοστασίου κατασκευής συστημάτων και διατάξεων αυτόματης επικόλλησης ετικετών σε προϊόντα, σε νέο χώρο 2.000 τ.μ. στην Παιανία. Διαθέτοντας πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή labelling systems, ο Όμιλος Θεοδώρου έχει παραδώσει περισσότερες από 500 διατάξεις labelling σε βιομηχανίες τροφίμων, ποτών, φαρμάκων, καλλυντικών, κλπ.

Τα συστήματα labelling της Θεοδώρου ενσωματώνουν όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες του Industry 4.0 (IoT, έξυπνες κάμερες και αισθητήρια, 5G, AI, MES, robotics, κλπ) και μπορούν να συνδυαστούν με συστήματα κωδικοποίησης, print & apply, serialization, aggregation, ζύγισης, channelizing, ιχνηλασιμότητας, tamper evident και ασφάλειας προϊόντων. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ενδεικτικό των παραπάνω είναι ότι έχουν παραδοθεί ήδη 85 διατάξεις serialization στις περισσότερες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες.

Ο Όμιλος Θεοδώρου δραστηριοποιείται από το 1985 στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματοποίησης και αύξησης παραγωγικότητας για τη βιομηχανική συσκευασία και την εφοδιαστική αλυσίδα. Παρέχει λύσεις οι οποίες σχεδιάζονται με γνώμονα την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους, τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των προϊόντων και την προσαρμογή στις οικονομικές και τεχνικές δυνατότητες των πελατών του.