Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016 και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Δ ́ κύκλος) επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ». Η νέα αυτή επένδυση αναφέρεται στην επέκταση δυναμικότητας μονάδας ετικετών και εύκαμπτων υλικών στο Καλοχώρι, του Δήμου Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 750.000 ευρώ.

Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 2008, με έδρα το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, και έκτοτε όλα τα τμήματα που εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία στεγάζονται σε 2 ιδιόκτητες μονάδες συνολικής έκτασης 3000 τ.μ. Το τμήμα προεκτύπωσης επανδρωμένο με έμπειρους γραφίστες πρωταρχικό στόχο έχει να προσφέρει υπηρεσίες επεξεργασίας του υπάρχοντος εικαστικού προκειμένου να προταθεί η καλύτερη δυνατή εκτυπωτική λύση. Με γνώμονα τον σχεδιασμό οικονομίας και ποιότητας προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού ετικέτας από μηδενική βάση, με νέες ιδέες και προτάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες και τις ανάγκες του πελάτη.

Οι πλήρως ενημερωμένοι σταθμοί mackintosh με τα απαραίτητα προγράμματα επεξεργασίας Αdobe Suite, Art Pro, Nexus, Automation Engine συνδυάζουν ασύγκριτο αυτοματισμό στη ροή προεκτυπωτικών εργασιών με αξιόπιστο ποιοτικό έλεγχο. Το σύστημα χρωματικής διαχείρισης GMG Color Management σε συνεργασία με το δοκιμιογράφο τελευταίας τεχνολογίας EPSON 4900 προσφέρει τη δυνατότητα εκτύπωσης δοκιμίου φλεξογραφίας υψηλής προσέγγισης. Επιπλέον στην ψηφιακή εκτύπωση το δοκίμιο παραδίδεται στην πρώτη ύλη που έχει επιλεχθεί για το τελικό προϊόν.