Στην υλοποίηση νέας επένδυσης προχωρά η βιομηχανία ΜΑΧΙ Α.Β.Ε.Ε., η οποία έλαβε το πράσινο φως από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Μακεδονίας και Θράκης).

Η νέα αυτή επένδυση εντάσσεται στον Αναπτυξιακό Νόμο, ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας. Αφορά στην υλοποίηση τμήματος επεξεργασίας ως επέκταση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας της κύριας δραστηριότητάς της που είναι η κατασκευή χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος είναι 4,821 εκατ. ευρώ.

Εξαγωγές σε 13 χώρες
Σήμερα η ΜΑΞΙ Α.Β.Ε.Ε. είναι πρωτοπόρος στην παραγωγή και επεξεργασία χαρτιού, παράγοντας 28.000 τόνους Jumbo Rolls ανά έτος (paper mill), διαθέτει 17 γραμμές παραγωγής (paper converting) και εξάγει τα προϊόντα της σε 13 χώρες. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 ως εμπορική επιχείρηση διάθεσης προϊόντων υγιεινής, οικιακής χρήσης με την επωνυμία ΜΑΞΙ. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην πόλη της Κατερίνης, συνολικής έκτασης 18.500m² λειτουργούν τόσο το εργοστάσιο παραγωγής πρώτης ύλης, το εργοστάσιο επεξεργασίας καθώς επίσης αποθηκευτικοί χώροι 8.000 m² και γραφεία. Στο κτήριο της παραγωγής πρώτης ύλης MAXI paper mill, λειτουργεί μηχανολογικός εξοπλισμός υψηλών προδιαγραφών από τον ιταλικό οίκο RECARD SPA.

Υπενθυμίζεται ότι η χρονιά του μεγάλου επενδυτικού άλματος της εταιρείας ήταν το 2001, με την απόκτηση γραμμής παραγωγής χαρτιού υγείας και κουζίνας υψηλής τεχνολογίας (PERINI), γραμμών παραγωγής χαρτομάντιλων τσέπης και χαρτομάντιλων αυτοκινήτου (facial), χειροπετσετών (zig – zag) και τραπεζομάντιλων τύπου εστιατορίου.

Στη χρήση του 2019, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της, οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 41,459 εκατ. ευρώ από 39,275 εκατ. ευρώ τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ξεπέρασαν τα 758.454 ευρώ, ενώ οι ζημιές περιορίσθηκαν στις 501.341 ευρώ από 1,9 εκατ. ευρώ ζημιές που είχε εμφανίσει στη χρήση του 2018.
Αλεξάνδρα Γκίτση