Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επαναπιστοποίηση του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης της SustChem S.A. για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία (ISO 9001, 14001 & 45001). Η επιθεώρηση από τον Φορέα Πιστοποίησης Bureau Veritas αφορούσε τα Συστήματα Διαχείρισης για την Ποιότητα (ISO 9001:2015), το Περιβάλλον (ISO 14001:2015) και την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (ISO 45001:2018). «Με την πιστοποίηση του Ενοποιημένου Συστήματος, η SustChem αποδεικνύει τη δέσμευσή της απέναντι στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών, τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων και την παροχή ενός ασφαλούς και υγιούς χώρου εργασίας για τους εργαζομένους της», σημειώνει στην ανακοίνωσή της.