Την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης της ΕΥΡΗΚΑ έως τις 31/12/2021, αποφάσισε η Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής του υπουργείου Ανάπτυξης, μετά από αίτημα της εταιρείας. Επίσης εγκρίθηκε η τροποποίηση της επένδυσης ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. Σημειώνεται πως το κόστος της ενισχυόμενης επένδυσης διαμορφώνεται στο ποσό των 3.046.072 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των προς επένδυση κεφαλαίων, ήτοι το 1,8 εκατ. ευρώ αφορά μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό, και 340.935 ευρώ τεχνικά έργα και έργα υποδομής στις εγκαταστάσεις.

Η εταιρεία είναι εγκατεστημένη στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 22.500 τμ και δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της στις αγορές της Κύπρου και Ρουμανίας. Η πανδημία του COVID 19 δημιούργησε νέες ανάγκες στους καταναλωτές σε απολυμαντικά και καθαριστικών προϊόντα και αυτό με την σειρά του οδήγησε σε μεγάλη αύξηση των πωλήσεων στις αγορές που δραστηριοποιείται ο όμιλος, στις σχετικές κατηγορίες.

Ένας ιστορικός όμιλος
Η εταιρεία Εύρηκα, ιδρύθηκε το 1959 στην Αμμόχωστο από τον Ξάνθο Σαρρή, ο οποίος το 1960 χτίζει το πρώτο εργοστάσιο χημικών προϊόντων της Εύρηκα στην Αμμόχωστο και τον ίδιο χρόνο προχωρεί στην ίδρυση δεύτερης εταιρείας στην Ελλάδα, με την επωνυμία ΕΥΡΗΚΑ Ελλάς, και ξεκινά από ένα μικρό ενοικιαζόμενο εργοστάσιο στην Αθήνα. Το 1971, χτίζεται και ξεκινά η λειτουργία του εργοστάσιου τροφίμων SAFEWAY FOODS.

Τραγικός σταθμός στην ιστορία του ομίλου η πλήρης καταστροφή της κυπριακής εταιρείας, το 1974, λόγω της τουρκικής εισβολής. Ωστόσο, με την άμεση έναρξη εργασιών της μετά την τουρκική εισβολή, κατάφερε η ΕΥΡΗΚΑ να παραμείνει κοντά στους καταναλωτές της και διατήρησε την αξία των brands της. Το 1976 λανσάρεται το καθαριστικό ROKLIN για μεγάλες επιφάνειες και το 1977 ξεκινά τη λειτουργία του το ιδιόκτητο εργοστάσιο της εταιρίας Εύρηκα Ελλάς Α.Ε. στο Βόλο σε σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής για όλα τα χημικά προϊόντα και η έδρα της εταιρίας μεταφέρεται στη Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου.

Αλεξάνδρα Γκίτση