Ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας με τις επιχειρήσεις στη χώρα μας σηματοδοτεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Α’ Κύκλου Βιομηχανικών Διδακτορικών, του πιλοτικού προγράμματος «UPatras IQ». Η πρωτοβουλία που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Πατρών, με τη στήριξη των ΣΕΒ και ΣΕΒΠΕΔΕ, αποδείχτηκε ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα για τις επιχειρήσεις, όπως καταδεικνύει ο αριθμός των αιτήσεων, που ήταν υπερδιπλάσιος των θέσεων του προγράμματος. Όπως σημειώνει ο ΣΕΒ, η ανταπόκριση των επιχειρήσεων αντανακλά τις αυξημένες ανάγκες τους για εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς 1 στις 3 δυσκολεύεται να καλύψει θέσεις εργασίας, με τις κατάλληλες δεξιότητες στην έρευνα και τεχνολογία αιχμής. Το πρόγραμμα «UPatras IQ» υποστηρίζει 4ετή διδακτορικά προγράμματα βιομηχανικού προσανατολισμού με τριπλή συνεργασία, του Πανεπιστημίου Πατρών, μιας ιδιωτικής επιχείρησης/βιομηχανίας εγκατεστημένης στην Ελλάδα και ενός υποτρόφου υποψηφίου διδάκτορα.