Συνεχίζεται η ανάπτυξη των εσόδων για την Entersoft στο εννεάμηνο του 2021, με την εταιρεία να προσβλέπει σε έντονη αναπτυξιακή πορεία, συνδυάζοντας νέες εξαγορές και οργανική ανάπτυξη.

Παράλληλα σχεδιάζει δυναμική είσοδο σε νέες αγορές με επενδύσεις σε προϊόντα που πρόσφατα αποφάσισε η Διοίκησή της. Συγκεκριμένα, έχουν ξεκινήσει επενδύσεις, μέσω της θυγατρικής Wedia, σε νέα προϊόντα για Business to Business eCommerce αλλά και για απαιτητικά Business to Consumer (B2C eShops) σε συνδυασμό με τα Backoffice CRM και Analytics προϊόντα της Entersoft.

Ταυτόχρονα η Entersoft επενδύει σε νέο προϊόν για τη Διαχείριση Προσωπικού, Ωρομέτρηση και Μισθοδοσία και ετοιμάζει την είσοδό της στην ανερχόμενη αυτή αγορά.
Σε επίπεδο Ομίλου τα έσοδα ανήλθαν σε 17,39 εκ. ευρώ έναντι 11,61 εκ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 50%. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου αυξήθηκαν και αυτά με τον ίδιο ρυθμό και ανήλθαν σε 4,71 εκ. ευρώ, έναντι 3,15 εκ ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 50%.