Η Entersoft ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με την από 28/4/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τοποθετείται ως νέος Εσωτερικός Ελεγκτής και Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ο κ. Μάριος- Αστέριος Λυμπερόπουλος, σε αντικατάσταση της κας Βάνας Αναγνωστοπούλου. Ο κ. Λυμπερόπουλος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου από την 10.05.2021.