Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024 αναμένεται η ολοκλήρωση της κατασκευής νέου Φ/Β σταθμού στη στέγη της ΕΛΑΣΤΡΟΝ, ισχύος 1MWp, που θα λειτουργήσει με την μορφή του ενεργειακού συμψηφισμού και θα συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και ενεργειακού κόστους. Με την παραπάνω προσθήκη, το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος Φ/Β του Ομίλου να ανέρχεται σε 5 MWp.

Όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα του 2023, πέρσι ο Όμιλος συνέχισε το επενδυτικό του πλάνο με την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας νέων αποθηκευτικών και βιομηχανικών χώρων για την μετεγκατάσταση της μονάδας ξηράς δόμησης και την επέκταση της μονάδας παραγωγής σωλήνων με την εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και μείωση του κόστους παραγωγής.

Όσον αφορά στα βασικά οικονομικά μεγέθη, οριακή άνοδο σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2023 και ανήλθε σε €182,9 εκατ. από €181 εκατ. πέρυσι, παρά την σημαντική άνοδο του όγκου πωλήσεων κατά 24%, επηρεαζόμενος από την πτωτική πορεία των διεθνών τιμών πώλησης. Περνώντας στο 2024, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσει ο χαλυβουργικός κλάδος, με τη διοίκηση της ΕΛΑΣΤΡΟΝ να κάνει λόγο για αναπροσαρμογή της στρατηγικής της, τόσο μέσω εσωτερικής αναδιοργάνωσης, όσο και επενδύοντας στην αναβάθμιση και απόκτηση νέων γραμμών παραγωγής που θα συμβάλλουν στην αύξηση της δυναμικότητας με ταυτόχρονη προσαρμογή στις νέες τάσεις της αγοράς.