Στο καθεστώς ενίσχυσης «Mεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» υπήχθη το επενδυτικό σχέδιο του Ομίλου Πλαστικά Θράκης για την ίδρυση νέας μονάδας στα Ιωάννινα, συνολικού κόστους άνω των 5 εκατ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της Thrace Plastics Pack S.A. στο καθεστώς ενίσχυσης Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα των άρθρων 72 έως 77 (έτους 2022).
Το σχέδιο αναφέρεται στην ίδρυση νέας μονάδας παραγωγής χάρτινων συσκευασιών (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 17.22.13, Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι), στη

ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 5.261.825 ευρώ. Η επιχείρηση πρόκειται να ενισχυθεί μέσω φορολογικής απαλλαγής με 2.630.912 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου φετινού τριμήνου, συνεχίζεται ομαλά η υλοποίηση του προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, ύψους 30 εκατ. ευρώ σε ταμειακή βάση, με επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στους δυο κλάδους δραστηριοποίησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση του εργοστασίου Ιωαννίνων της Thrace Plastics Pack S.A., σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος Operation Clean Sweep, από τον εξωτερικό φορέα πιστοποίησης LRQA. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη βελτίωση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση των πλαστικών κόκκων σε κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού, προκειμένου να επιτευχθεί μηδενική διαρροή στο περιβάλλον. Σημειώνεται ότι σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο έχουν πιστοποιηθεί συνολικά 28 εταιρείες και στην Ελλάδα η Πλαστικά Θράκης είναι η πρώτη.