Η Εnel Green Power διοργάνωσε την ψηφιακή εκδήλωση «Ενισχύοντας τη Βιώσιμη Ενέργεια» στο πλαίσιο της 16ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό τον τίτλο «Προς το 2030: Αναδιαμορφώνοντας το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Σύστημα».

Η δίωρη εκδήλωση η οποία είχε στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη για βιώσιμη ενέργεια και τη μείωση των εκπομπών, αποτελούταν από τρεις διαφoρετικές θεματικές: τη σημασία του εξηλεκτρισμού ως μέρος του πακέτου «Fit for 55», τη δίκαιη μετάβαση και την Παγκόσμια Συμμαχία για τη Βιώσιμη Ενέργεια.