Ελαφριά ενίσχυση του κύκλου εργασιών της είδε η εταιρεία παραγωγής εξαρτημάτων και ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών και parking lifts ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε κατά τη χρήση του 2021, ενώ συνέχισαν να «τρέχουν» κανονικά οι επενδύσεις της. Ειδικότερα, ο τζίρος διαμορφώθηκε σε €16.229 χιλ., αυξημένος κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του 2020. Εντός του τρέχοντος έτους ολοκληρώνεται η επένδυσή της στην ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλακέτας η οποία θα συλλέγει και θα επικοινωνεί δεδομένα χρήσης και λειτουργίας των ανελκυστήρων μέσω διαδικτυακού πρωτόκολλου.

Επιπλέον, εντός του 2020 η εταιρεία ολοκλήρωσε την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» ύψους €400.000. Με το παραπάνω πρόγραμμα ενισχύθηκε η αγορά παραγωγικού εξοπλισμού για τον ορθολογισμό της παραγωγής και την βελτίωση της παραγωγικότητας. Ήδη υποβλήθηκαν οι τελικές καταστάσεις ολοκλήρωσης του προγράμματος και η ΝΤΟΠΛΕΡ βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης του τελικού ελέγχου. Η διοίκηση της βιομηχανίας σημειώνει ότι η πορεία της παραγγελιοληψίας κατά την τρέχουσα χρήση είναι αυξημένη σε σχέση με το 2021 και αναμένεται η τρέχουσα χρήση, παρόλες τις προκλήσεις που διαρκώς αναφύονται, να κλείσει με θετικό πρόσημο έναντι της προηγούμενης.