Με ενισχυμένα μεγέθη έκλεισε το 2022 η βιομηχανία ENDLESS EC – ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε €75,94 εκατ. έναντι €58,53 εκατ. το 2021, σηµειώνοντας αύξηση κατά 29,75% και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) να αγγίζουν τα €6,34 εκατ. έναντι €3,90 εκατ. την προηγούμενη χρονιά. Όπως σημειώνει η Διοίκηση στις οικονομικές καταστάσεις, οι δυσχερείς συνθήκες του 2022 ανάγκασαν την εταιρεία να αναδιατάξει τη βραχυπρόθεσµη στρατηγική της, αναγκαζόµενη να υπέρ µοχλεύσει σε Α’ ύλες και κεφάλαια κίνησης, αυξάνοντας τα ήδη υψηλά αποθέµατά της και βραχυπρόθεσµα τον τραπεζικό δανεισµό.

«Κρατήσαµε τα ποσοστά κερδοφορίας µας εντός πλαισίου, συγκρατήσαµε τα έξοδα και δεν αυξήσαµε (αντιθέτως, µειώσαµε και ελαφρά) το δανεισµό, κατάσταση που, µε δεδοµένη την αύξηση των πωλήσεων, θα έπρεπε να είχαν αναλογική ποσοστιαία αύξηση, τουλάχιστον το κοµµάτι των µεταβλητών εξόδων και των κεφαλαίων κίνησης», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Μέσα στο 2022 η εταιρεία προχώρησε και στην εξαγορά και απορρόφηση της εταιρείας Αθηναϊκές Διανομές Α.Ε, αλλά και στην λύση της εταιρείας Endless Tissue ΙΚΕ, καθώς όπως αναφέρεται «από συστάσεως της το 2021 ήταν ανενεργή, καθότι εξέλειπε εξ υπαρχής ο λόγος δημιουργίας της».

Τώρα προσδίδει δυναμική η επένδυση
Πάντως η διοίκηση της ENDLESS, υπό το πρίσµα ότι το 2023 θα είναι µια ακόµα πιο δύσκολη χρονιά για την παραγωγή, καθώς «θα είναι το έτος που στην ουσία ο κλάδος και η αγορά κατ’ επέκταση θα θερίσει τις θύελλες που οι αναταράξεις του 2022 έσπειραν», αισιοδοξεί ότι θα διατηρηθεί ελαφρώς ανοδικότερα των €76 εκατ. σε πωλήσεις. Αναφορικά µε τους δείκτες κερδοφορίας η εταιρεία θεωρεί ότι θα κινηθούν σταθεροποιητικά. Μεταξύ των παραγόντων που ενισχύουν την αισιοδοξία αυτή, αναφέρεται η ολοκλήρωση επένδυσης ύψους άνω των €10 εκατ. που είχε ενταχθεί στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισµού», η ωρίµανση της οποίας, θα συνεχίσει να προσδίδει δυναµική στις πωλήσεις και στις συνέργειες κόστους και το 2023.