Η Endless EC, προχωράει σε νέο πλάνο Εταιρικής Διακυβέρνησης και εσωτερικών διαδικασιών με στόχο την περαιτέρω βελτιστοποίηση των λειτουργιών και διαδικασιών και γνώμονα την σταθερή, βιώσιμη ανάπτυξή της. Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ ενισχύεται με τη συμμετοχή στη θέση του Προέδρου του πρώην καθηγητή Management της ΑΣΟΕ, κ. Δημήτριο Μπουραντά, καθώς και των κ.κ. Ζενάκου και Βρεττάκου ως μη εκτελεστικά μέλη.

Σε συνέχεια των προσθηκών αυτών, το νέο ΔΣ διαμορφώνεται ως εξής:
• Μπουραντάς Δημήτριος, Πρόεδρος
• Χριστοπούλου Ευθυμία, Αντιπρόεδρος
• Τρακάκης Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος
• Χριστόπουλος Αθανάσιος. Διευθύνων Σύμβουλος
• Τρακάκης Χρήστος, Μέλος
• Χριστόπουλος Νικόλαος, Μέλος
• Τρακάκης Ιωάννης, Μέλος
• Ζενάκου Ελένη, Μέλος
• Βρεττάκος Λεωνίδας, Μέλος

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά και στην αναδιάρθρωση των εσωτερικών της λειτουργιών, με τον ορισμό τμήματος εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγησης των λειτουργιών της, σε όλα τα επίπεδα, καθώς και του οργανογράμματος του τμήματος πωλήσεων. Τμήμα της Διεύθυνσης Πωλήσεων, παράλληλα με τα καθήκοντά της ως Διευθύντρια Marketing, αναλαμβάνει η Εύη Οικονόμου που προάγεται σε Head of Marketing & Modern Trade.